اخذ تاییدیه ساختمان از سازمان آتش نشانی

شرح فرآیند اخذ مجوز تاییدیه سازمان آتش نشانی

اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی- همانطور که می‌دانید نهادهای متفاوتی در فرآیند صدور مجوز ساخت یا پروانه بنا دخیل می‌باشند. یکی از این مراجع تاثیرگذار که در راستای ارتقای ایمنی ساختمان گام برمی‌دارد “سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی” است. این سازمان با توجه به وظایف تعریف شده در حوزه “معاونت حفاظت و پیشگیری” و همچنین بر اساس مطالعات خود در زمینه نظارت و كنترل ساختمان‌ها در برابر حریق و حوادث و روش‌های نوین در جهت دست‌یابی به ایمنی از حریق در اماكن و تأسیسات شهری قوانینی را در خصوص ایمنی ساختمان‌ها تهیه و تدوین و در سطح کشور اجرا می‌نماید. این قوانین تحت عنوان پیوست ایمنی ساختمان منتشر می‌گردند. طراحی سیستم اطفا و اعلام حریق پیش از صدور مجوز ساخت هر بنا نقشه‌های معماری، سازه، الکتریکال و مکانیکال آن مورد تأیید چند سازمان مختلف قرار می‌گیرد. یکی از این نهادها “سازمان آتش نشانی” است. طراحی معماری و مکانیک کلیه ساختمان‌ها با هر کاربری باید بر اساس اصول تدوین شده و با همکاری مهندسین مشاور مورد تأیید “سازمان آتش نشانی” صورت گیرد. این سازمان کلیه نقشه‌ها را با قوانین و ضوابط خاص خود و با توجه به تعداد طبقات، نوع کاربری و مساحت ساختمان و … تطبیق داده و در صورت رؤیت کوچکترین مغایرتی کلیه آنها را مرجوع می‌نماید. نقشه‌ها پس از تایید کارشناسان فنی سازمان آتش نشانی وارد مرحله صدور پروانه ساخت می‌شوند. همچنین یک دستور العمل تحت عنوان “پیوست ایمنی ساختمان” به پروانه ساخت بنا پیوست می‌شود که متولی ساخت بنا متعهد به اجرای آن می‌گردد. در این مرحله پیمانکار میباست از طریق یکی از شرکت‌های تعیین صلاحیت شده سازمان آتش نشانی اقدام به تهیه نقشه‌های سیستم اطفا و اعلام حریق بر اساس پیوست ایمنی پروانه خود نماید. در مرحله سفت‌کاری ساختمان نیز مهندسین مشاور سازمان آتش نشانی با پیمانکاران در مورد نحوه اجرای تأسیسات ایمنی ساختمان به جمع بندی رسیده و کلیه مراحل اجرا را نظارت می‌نمایند. هر ساختمان، بنا به کاربری خاص خود باید به پوشش ضد حریق، سیستم اعلام حریق، اطفای حریق، درب‌های دودبند راهروها، اسپرینکلر، سیستم تهویه دود، فن فشار مثبت و كانال كشى مربوطه و… مجهز باشد. درساختمان‌هایی با کاربری‌ متفاوت یا ابعاد بزرگتر نیاز به پیش‌بینی فضاهای تعریف شده و تجهیزات دیگری نیز وجود دارد. “سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی”در زمان پایان‌کار مجدداً ساختمان را به لحاظ اجرای موارد ایمنی مورد بازرسی دقیق قرار می‌دهد و چنانچه مطابق با پیوست ایمنی و ضوابط مربوطه بود، مجوز یا همان تاییدیه سازمان را صادر می‌نماید. اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی
شرکت آدیش آذر مهر دارای صلاحیت ایمنی و آتش‌نشانی در فهرست شرکت‌های تعیین صلاحیت شده سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی اقدام به اخذ تاییدیه سازمان آتش‌نشانی برای ساختمان‌های با کاربری متفاوت می‌نماید.

به بالای صفحه بردن