نظارت بر سیستم کشف و اعلام حریق

در این بخش از خدمات ادیش آذر مهر ما برای نظارت سیستم کشف و اعلام حریق از پرسشنامه زیر استفاده می کنیم. نقشه های اجراشده سیستم کشف و اعلام حریق ، منطبق با معماری اجرا شده و با مهر مهندس طراح و یا ناظر برق ساختمان و تایید سازمان آتش نشانی شهر مربوطه می باشد؟
مشخصات فنی تابلوی کنترل مرکزی از جمله: نام شرکت سازنده، مدل دستگاه، شماره استاندارد کلیه اجزا، شماره سریال تولید در داخل، علامت های استاندارد مانند FM/UL,LPCB,VDS در داخل یا روی جعبه سیستم نوشته شده است؟
مدل تابلوی سیستم کشف و اعلام حریق جزو لیست مورد تایید آتش نشانی شهر مربوطه می باشد؟
محل و ارتفاع نصب تابلوی سیستم کشف و اعلام حریق طبق نقشه مصوب در جای مناسب و قابل رؤیت نصب گردیده است؟
ارتینگ (شامل ارتینگ پانل و شیلدهای زون کشف در صورت وجود) و برچسب هادی های تغذیه ۲۲۰ ولت تابلو کامل است و حفاظت تغذیه درتابلوی مشاعات مناسب و طبق نقشه مصوب می باشد؟
آدرس و شماره تماس نصاب و دستورالعمل بهره برداری تابلو، خوانا و به زبان فارسی در کنار تابلو نصب گردیده است؟
تعداد زون های کشف تابلوی کنترل مطابق با نقشه مصوب و پاسخگو می باشد و مشخصات و محل زون های کشف و اعلام حریق در کنار یا روی تابلوی نصب شده وقابل روئیت می باشد؟
داخل پانل با سرسیم مناسب سربندی گردیده اند؟
مدارات سیستم کشف و اعلام حریق فاقد هرگونه سیم انشعاب غیرمجازبشکل T می باشد؟
دتکتور های سیستم اعلام حریق از دریچه های دمنده و مکنده حداقل ۱ متر فاصله داشته باشند.
نوع دتکتور های حرارتی و دودی متناسب با کاربری و محل نصب و معماری داخلی، طبق نقشه مصوب انتخاب شده اند؟
تعداددتکتورهای نصب شده در هر زون کشف متناسب با ظرفیت آن زون طبق نظر سازنده و منطبق با استاندارد طراحی ،اجرا شده است؟
تمام فضاهای بسته تحت پوشش سیستم کشف و اعلام حریق ، مطابق استاندارد و نقشه مصوب می باشد؟
محل و ارتفاع نصب شستی ها و آژیرها مطابق دستورالعمل وحدت رویه وطبق نقشه مصوب می باشند.
میزان شدت صوت آژیرها در اتاق های خواب (با درب بسته)، پارکینگ و تمامی فضاها توسط نصاب با دستگاه شدت سنج صوت اندازه گیری شده و مطابق استاندارد می باشد؟
چراغ های نشانگر سیستم های متعارف (کانونشنال) در محل مناسب (بالای درب ورودی واحد، انباری ها و ..) طبق نقشه مصوب نصب گردیده اند؟
تلفن کننده خودکار به صورت صحیح به تابلوی کنترل و سیستم مخابرات متصل شده است؟

seton_Manual-Fire-Call-Point---Spare-Break-Glass_Images_Image01
به بالای صفحه بردن