درباره ما

شرکت فنی مهندسی آدیش آذر مهر در دی ماه سال 1395
بر پایه اندیشه ای نو و با هدف ارتقا صنعت ایمنی تاسیس گردید

درباره ما بدانید

ما در نظر داریم تا در زمینه کاری خود بهترین باشیم

با ورود صنعت و تکنولوژی به زندگی انسان ها و گسترش ارتباطات با توجه به توسعه کارخانجات، ساختمان و برجهای مسکونی، اداری و تجاری پارکینگهای طبقاتی و… نیاز به ایمنی ساختمان های به عنوان یک امر ضروری مورد توجه کارفرمایان قرار گرفته از این رو شرکت فنی مهندسی آدیش آذر مهر در دی ماه سال 1395بر پایه اندیشه ای نو و با هدف ارتقا صنعت ایمنی توانست با کسب مجوز مورده تاییده صلاحیت از سازمان آتش نشانی تهران با شماره ثبت 502927 فعالیت خود را مطابق با اصول دستورالعمل های صادره از سوی سازمان آتش نشانی و با رعایت مقررات ملی ساختمان و استاندارد جهانی NFPA و تکیه بر قدرت طراحی و اجرای سیستم های ایمنی آتش نشانی آغاز کند.
لذا با توجه به تجارب فراوان در زمینه های مشاوره، طراحی، نظارت، اجرای صحیح سیستم های آتش نشانی فرصت را غنیمت شمرده وآمادگی کامل خودرا جهت ارائه هـرگـونه خـدمات ایمنی با بهره گیری از دانش مهندسی بالا در زمینه خدمات صنایع ، سازمانهای دولتی و خصوصی و پروژه های ساختمانی و برجسازی اعلام میدارد.

insurance3-home-pic1-1-699x1024
به بالای صفحه بردن